Bliv klogere på budgettet for udlejning af dit sommerhus. I boksen nedenfor kan du indtaste din forventede lejeindtægt inkl. el, varme mm. og beregne skattegrundlaget med hensyntagen til det gældende bundfradrag samt fradraget på 40%.

Vores skatteberegner bliver løbende opdateret, så den stemmer til gældende bundfradrag for det pågældende år - Vælg år i skatteberegneren.

Skulle du sidde inde med nogle spørgsmål, så tøv ikke med at tage kontakt til os. Vi kan til hver en tid give dig et uforpligtende estimat på udlejning af dit feriehus.

Beregn skattegrundlag

Samlet lejeindtægt (inkl. el, varme mm.)
Beregn
Lejeindtægt Kr. 0
Bundfradrag Kr. 0
Lejeindtægt - bundfradrag Kr. 0
Fradrag * 0% Kr. 0
Til beskatning Kr. 0

Fast eller regnskabsmæssigt fradrag

Der findes 2 forskellige opgørelsesmetoder: fast fradrag på 40% og regnskabsmæssigt fradrag.

Fast fradrag på 40%

Denne metode er den letteste og dermed også den mest benyttede til udlejning af feriehuse og ideel til udlejere, hvis udlejning er begrænset af f.eks. egne ophold i feriehuset.

Vælges denne metode er de første 44.500kr. (i 2023) af bruttolejeindtægten pr. fritidshus skattefri. Hvis ejendommen sælges kan både køber og sælger få 44.500 kr. (i 2023) bundfradrag for året. Er der tale om udlejning af et sommerhus, som er ejet af flere i forening, er det samlede antal ejere alene berettiget til et bundfradrag på 44.500 kr. (i 2023) i forbindelse med opgørelse af den skattepligtige lejeindtægt.

Al indtægt (husleje plus lejernes betaling for strøm, olie, telefon m.m.) kan efter bundfradraget fratrækkes yderligere et fradrag på 40%. 40% fradraget dækker samtlige udgifter forbundet med udlejningen. Du skal betale fuld ejendomsværdiskat af sommerhuset hele indkomståret - og der kan ikke fradrages ejendomsskatter ud over 40% fradraget. Det resterende beløb beskattes som kapitalindkomst.

Ejendomsværdiskat og renteudgifter

Du betaler fuld ejendomsværdiskat af feriehuset. Renteudgifterne vedr. lån i huset kan fratrækkes fuldt ud i din skattepligtige indkomst som negativ kapitalindkomst.

Regnskabsmæssigt fradrag

Vi henviser til SKAT

Anbefalinger

Er du i tvivl om, hvilken metode du skal vælge, vil fast fradrag på 40% ofte være at anbefale. Ved denne metode skal der fx. ikke gemmes kvitteringer for afholdte udgifter. Bemærk desuden, at hvis du én gang har valgt at bruge de regnskabsmæssige fradrag, kan du ikke senere vælge at opgøre udgifterne efter 40% reglen.
Yderligere information findes på SKATs hjemmeside.