Skallingen

{{vm.getLabel('Global.Loading')}}

{{getLabel('Filters.Advanced')}}

{{vm.getAdvancedFilterTitle()}}
{{vm.getShowHideAdvancedFilterLabel()}}
{{vm.getShowHideAdvancedFilterLabel()}}

{{vm.getShowHideAdvancedFilterLabel()}}

Vis flere filtre

Skallingen er et naturområde beliggende i det sydvestlige Danmark, ved den danske vestkyst. Det er et unikt og sårbart økosystem, kendt for sin kystnære geologi og økologi. Skallingen er et vigtigt vadeområde, og er hjemsted for mange sjældne og truede dyre- og plantearter.

 

Ein charmantes Ausflugsziel

Unikt område

Skallingen er et unikt område, dannet af sedimenter og sand, som er transporteret af vind og strøm. Skallingen er også vigtigt for mange lokale samfund, der er afhængige af fiskeri, turisme og landbrug i området. Der er også flere historiske byer og landsbyer i området, som har en lang historie og kulturarv, knyttet til Skallingen.

 

For at komme til Skallingen med bil, skal du ud på en smal asfaltvej med løbende holdepladser, hvor bilerne har mulighed for at passere hinanden. Overvejer du at tage en tur til Skallingen i de koldere måneder, så vil det være en god ide at huske varmt tøj, herunder hue og handsker.

 

Der er behov for særlig beskyttelse

Vadehavet skal bevares og beskyttes, hvis dets biologiske balance og biodiversitet skal bevares, og hvis de omkringliggende virksomheder og samfund skal kunne leve af det. Området beskyttes og vedligeholdes gennem en række aktiviteter, f.eks. skræddersyede forvaltningsplaner, kystbeskyttelse og forureningsbekæmpelse.

 

Vadehavet står overfor problemer

Erosion er et af de største problemer, som Vadehavet i øjeblikket står over for, da det kan føre til tab af jord og forringelse af økologien. Vadehavet kan blive ramt af klimaændringerne, når havniveauet stiger, og strømmene ændrer sig. Desuden kan menneskelige aktiviteter som f.eks. skibsfart, fiskeri og forurening påvirke miljøet og biodiversiteten i regionen.

 

Det er afgørende at beskytte og bevare Vadehavet ved at træffe beskyttelses- og bevarelsesforanstaltninger og øge bevidstheden om dets særlige betydning. For at sikre en sund fremtid for Vadehavet og dets omgivelser er det også vigtigt at inddrage lokale virksomheder og lokalsamfund i beskyttelses- og bevaringsinitiativer.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev