Privatlivspolitik for Die ”hyggelige” Dänen

Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

1. GENEREL INFORMATION

Dette dokument (”Privatlivspolitik”) vedrører Die ”hyggelige” Dänen A/S (”Die ”hyggelige” Dänen ”os”, ”vores”, ”vi”) indsamling og behandling af personoplysninger om vores hjemmesidebesøgende, jobsøgende, udlejere samt lejere af feriehuse via Die ”hyggelige” Dänen.

Die ”hyggelige” Dänen er dataansvarlig for dine personoplysninger. Enhver henvendelse vedrørende behandling af personoplysninger sker derfor rettes til os via kontaktoplysningerne:

Die ”hyggelige” Dänen A/S
Vejers Havvej 12
6853 Vejers Strand
Tlf. +45 75 27 71 83
Email: [email protected]

2. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

2.1 For besøgende på vores hjemmeside

Hvis du accepterer cookies, behandler vi følgende personoplysninger om hjemmesidebesøgende:

(a) Browser type
(b) IP adresse
(c) Netværkslokation
(d) Device information
(e) Søgetermer
(f) Klikadfærd

Bemærk desuden, at du kan give (og tilbagetrække) dit samtykke til, at vi lægger cookies på din computer (mere om dette i vores cookiepolitik).

Vi behandler følgende personoplysninger desuden følgende oplysninger, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev:
(a) Email
(b) Navn

Vi opbevarer disse data, indtil du aktivt selv framelder dig nyhedsbrevet.

2.2 For lejere af feriehuse

Vi behandler følgende personoplysninger om lejere, der lejer et feriehus via Die ”hyggelige” Dänen:

(a) Navn
(b) Adresse
(c) Nationalitet
(d) Telefon
(e) E-mail
(f) Betalingsinformationer
(g) IP-adresse
(h) Oplysninger om hvilket sommerhus du ønsker at leje, samt hvornår og antal personer
(i) Bedømmelse af opholdet

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring.

2.3 For udlejere, der har indgået formidlingsaftale med os

Vi behandler følgende personoplysninger om lejere, der har indgået formidlingsaftale med os.

(a) Navn
(b) Privat adresse
(c) Feriehusudlejning
(d) Email
(e) Telefon
(f) Bank
(g) Spørgsmålsbesvarelse ved tilfredshedsundersøgelser

Vi opbevarer oplysningerne fem år efter endt formidlingsaftale, jf. regnskabsloven.

3. FORMÅLENE MED BEHANDLINGEN

Vi behandler ovenstående personoplysninger til følgende formål:

(a) Formidling af udlejning af feriehus samt nødvendig administration i den forbindelse;
(b) Opfyldelse af aftalen med dig samt sikring af dine rettigheder i den forbindelse
(c) Målrettet markedsføring, herunder retargeting, profilering samt udsendelse af nyhedsbreve,
(d)Optimering af brugeroplevelse og funktioner for hjemmesidebesøgende på vores hjemmeside.

4. BEHANDLINGSHJEMMEL

Vi behandler dine personoplysninger til de nævnte formål baseret på forskellige behandlingshjemler.

(a) Samtykke: Die ”hyggelige” Dänen indhenter dit samtykke til behandling af personoplysninger, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev.
(b) Nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt, som du er part i: Die ”hyggelige” Dänen behandler dine personoplysninger for at opfylde aftalen om leje af feriehus med dig som lejer samt formidlingsaftalen med dig som udlejer.
(c) Nødvendig for opfyldelse af retlig forpligtelse: Die ”hyggelige” Dänen behandler dine personoplysninger relateret betaling i forbindelse med aftalen om leje med dig som lejer samt formidlingsaftalen med dig som udlejer for at overholde lovkrav om bogføring og regnskab.
(d) Legitim interesse: Die ”hyggelige” Dänen behandler dine personoplysninger for at optimere brugeroplevelsen og funktioner på vores hjemmeside, foretage målrettet markedsføring, foretage tilfredshedsundersøgelser, at indgå og administrere aftaleforholdet og sikre dine rettigheder samt til egen sikkerhed, herunder hindre forekomst af svig, baseret på vores legitime forretningsinteresser.

4.1 Indsigelser

Du har ubetinget ret til at gøre indsigelser mod behandling af dine personoplysninger til brug for direkte marketing. Du har også ret til at tilbagekalde dit forudgående samtykke. Tilbagekaldelsen af dit samtykke har ingen konsekvenser for den lovlige behandling af personoplysningerne forud for tilbagekaldelsen, ligesom vi fortsat må behandle dine personoplysninger på andet retligt grundlag, bortset fra direkte marketing. Tilbagekaldelsen af samtykke sker ved henvendelse til [email protected]

Hvis du gør indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, som behandles på baggrund af vores legitime interesser, vil vi straks ophøre med at behandle dine oplysninger til disse formål.

4.2 Dataminering

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type oplysninger, der er nødvendige at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de oplysninger, vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

4.3 Ajourføring af data

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte vores kontaktoplysninger til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.

5. BRUG AF TREDJEPARTER

Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne.

5.1 Oplysninger til tredjeparter

Vi anvender en række eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden samt målrettet markedsføring (herunder Google, META og Mailchimp), samt til din bedømmelse af vores virksomhed og ydelser.

Disse virksomheder er databehandlere under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlige for. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.

5.2 Personoplysninger til Forsikringsselskab

Bureauet videregiver dine personoplysninger (navn, adresse, email, telefonnummer, ordrenummer) til Codan Forsikring. Codan Forsikring forsikrer vores lejere ved afbestilling, afbrydelse, indboansvar samt lægevagt. Som lejer vil dit navn og nationalitet blive oplyst på sommerhusejerens login. Codan Forsikring er selvstændig dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vi henviser dig derfor til at læse deres privatlivspolitik.

6. OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER

6.1 For hjemmesidebesøgende

Vi anvender cookies til drift og optimering af hjemmeside, samt markedsføring. Opbevaringen af informationerne afhænger af cookiens karakter. Se vores cookiepolitik for detaljeret oversigt.

6.2 For nyhedsbrevsmodtagere

Personoplysninger, indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev, slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

6.3 For lejere af feriehus

Personoplysninger, indsamlet i forbindelse med lejeaftalen, vil som udgangspunkt blive slettet 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb. Personoplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

6.4 For udlejere, som vi har indgået formidlingsaftale med

Personoplysninger, indsamlet i forbindelse med formidlingsaftale, vil som udgangspunkt blive slettet 3 år efter udløbet af det kalenderår, hvor formidlingsaftale er udløbet. Personoplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

7. DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig.

(a) Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.
(b) Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.
(c) I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
(d) Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle personoplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
(e) Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring.
(f) Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysningerne til en anden dataansvarlig.

8. KONTAKTINFORMATION

Ønsker du at udøve dine rettigheder, eller har du spørgsmål angående vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte os på: [email protected]
I din henvendelse bedes du venligst angive dit fulde navn, brugernavn og email-adressen anvendt ved tilmelding og øvrig information, som er nødvendig for, at vi kan behandle anmodningen.

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du mulighed for at indsende din klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, [email protected], telefon +45 33 19 32 00.

9. MEDDELELSE OM ÆNDRING AF DENNE PRIVATLIVSPOLITIK

Hvis vi foretager ændringer i denne Privatlivspolitik, sker det på hjemmesiden, hvor denne Privatlivspolitik ligger. Det er dit eget ansvar at holde dig opdateret omkring ændringer i Privatlivspolitikken. Såfremt ændringerne kræver dit samtykke eller baserer sig på en ændring i behandlingen af dine personoplysninger, giver vi dig yderligere, særskilt meddelelse under omstændighederne herfor og anmoder om dit samtykke i overensstemmelse med Gældende Persondatalovgivning.

Opdateret den 27. april 2023.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev