De danske dyrs konge

{{vm.getLabel('Global.Loading')}}

{{getLabel('Filters.Advanced')}}

{{vm.getAdvancedFilterTitle()}}
{{vm.getShowHideAdvancedFilterLabel()}}
{{vm.getShowHideAdvancedFilterLabel()}}

{{vm.getShowHideAdvancedFilterLabel()}}

Vis flere filtre

Oksbøl krondyrreservat er landets største

Krondyrenes Kendetegn: sommerpelsen er rødbrun på oversiden og hvidlig på undersiden, vinterpelsen er gråbrun. Hjortene er klart de største og kan veje op til 230 kilo.

Gamle hanner har en manke omkring halsen. Krondyrene har klove. De samles ofte i flokke, når de græsser. Hovedparten af føden består af forskellige græsser. Er der lyng i området er det den næst vigtigste fødekilde."

 

Krondyr i Oksbøl Kondyrreservat

Oksbøl Krondyrreservat er landet største. Her lever omkring 1600 krondyr, der har store arealer at boltre sig på. Sen aften og tidlig morgen kan store flokke spottes i det åbne landskab. Det er skumringstid, og det betyder spisetid. Den store flok har forladt skoven og dens trygge, tætte bevoksning og er søgt ud i det åbne landskab. Her græsser Danmarks største nulevende landpattedyr, Cevus elaphus – kendt af de fleste som krondyret.

Hannen, hjorten, kendes på det store gevir, han bærer det som en krone. Rudlen består i dette tilfælde af en stor han og en masse hunner, hinder. De mere end 50 dyr er kun en lille del af Oksbøl Krondyr reservats beboere.

Kronhjorten spankulerer fra side til side med hovedet løftet. Opmærksom på omgivelserne afsøger han terrænet for farer, der kan true flokken. Men alt ånder fred og ro, og hinderne kan græsse videre. Snart kommer krondyrene i brunst, og området vil genlyde af de karakteristiske høje brøl fra hjortene. Det er sådan, de lokker hinderne til sig og prøver at skræmme rivalerne væk.

Klokken er 20, og denne flok har slået sig ned i det fredede landskab. Et stykke der bliver beluret fra biler gennem kikkerter. Området er en seværdighed for naturinteresserede, der gerne vil iagttage de store dyr.

Det var efter den sidste istid, at krondyrene kom hertil. Stenaldermanden levede af deres kød. I middelalderen var det kun kongen, der måtte nedlægge dem. Senere blev de lagt for had af bønderne, fordi krondyrene ødelagde afgrøderne på markerne. Det medførte, at jagten på dem blev givet fri og måtte ske året rundt. I 1922 blev jagtsæsonerne indsnævret.

I dag lever krondyrene i bedste velgående, og de findes især i Midt- og Vestjylland. Krondyrreservatet i Oksbøl blev oprettet midt i 1940`erne, for at sikre en stor og sund bestand, der har en naturlig for deling på køn og alder.

Krondyrenes kendetegn

Sommerpelsen er rødbrun på oversiden og hvidlig på undersiden, vinterpelsen er gråbrun.
Hjortene er klart de største og kan veje op til 230 kilo.
Gamle hanner har en manke omkring halsen.
Krondyrene har klove. De samles ofte i flokke, når de græsser.

Hovedparten af føden består af forskellige græsarter. Er der lyng i området er det den næstvigtigste fødekilde.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev